Outplacement

Collectief dienstbeëindiging

30 werknemers van een organisatie waar dat kalenderjaar tenminste 300 werknemers zijn tewerkgesteld

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als legio werknemers binnen 60 dagen worden ontslagen en:

10% van de werknemers bij een bedrijf waar tenminste 100 en maximaal 300 mensen binnen een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde bedrijf. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol binnen onder meer het bepalen van uw loon, reces, rechten, verplichtingen,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het organisatie, de bedrijf, de instelling,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de veronderstelling om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt daarnaast u daarop te maken met het opzeggingstermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo ook uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen naar mijn nieuwe personeelslid?

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minstens 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde leeftijd bereikt daarop heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder dan de helft bedraagt van een voltijdse werknemer In welke gevallen je na je ontslag wel een compleet uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet bereikbaar moet zijn voor de markt.

Het traject

Alle verlangen en behoeftes zijn nu glashelder, je hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkzaam wilt zijn. Dit kan een andere specialisatie zijn of nog steeds idem. In dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren want je precies weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie procedure en kun je aan de slag bij je nieuwe beroep. Tezamen met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief richting je nieuwe beroep gaat.

Na het verwerk van het ontslag is het van urgentie om verder te gaan en te analyseren wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een nieuwe baan. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier ook van gebruik zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisme waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en medewerker niet goed is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het onderneming failliet gaat en dat de personeel of vele weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief dienstbeëindiging genoemd. Meer info over opzeggingstermijnen

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer naar een kersverse beroep Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer hierna 30 jaargang geleden geschetst binnen Amerika En hierna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Ondertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het huidige systeem. Als je ontslagen wordt daarop kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het dienstbeëindiging, Het exploreren van wensen en competenties en sollicitatie opvang.

Website bezoeken