Winkelverkenner
Image default
Bedrijven

Mode en identiteit

Identiteit is het begrip van wie we zijn, waarmee we ons identificeren en hoe onze kaders ons beïnvloeden. Mode heeft een langdurige relatie met zowel sociale als persoonlijke identiteit en is daar een van de meest zichtbare uitingen van. De manier waarop we ons kleden, kan aan anderen communiceren hoe we onszelf afbeelden in verschillende sociale situaties, onderstreept door sociale verwachtingen en normen, en hoe we ons gevoel van ware zelf uitdrukken.

Kaders en het web van gespreksvoering

Als individuen zijn we onderworpen aan een constant identificatieproces, waarbij we proberen ons te verhouden tot de wereld om ons heen en de wereld om ons heen die tot ons verhoudt. Dit proces is cruciaal om te weten wie we zijn, en even belangrijk, wie we niet zijn. Kader is een woord dat vaak wordt gebruikt om de culturele en sociale achtergrond te beschrijven waarop we volgen waar we staan, ook wel het web van gesprek genoemd. Religie, cultuur, ras, geslacht, geaardheid en nationaliteit maken allemaal deel uit van de innerlijke structuur van ons raamwerk, gevolgd door ons gezin en de mensen waarmee we zijn opgegroeid, de samenleving en de tijd waarin we leven, ons sociale erfgoed en onze status, en de mensen waarmee we ons momenteel omringen, die de uiterlijke structuur vormen. Levend in een tijd en plaats waar individualiteit, persoonlijke autonomie en keuzevrijheid hoog in het vaandel staan, is het gemakkelijk om te denken dat we ons kunnen bevrijden van ons web van gespreksvoering. Dat we keuzes kunnen maken, ons pad kunnen veranderen en ons leven volledig kunnen transformeren, maar de waarheid is dat we altijd op de een of andere manier gebonden zullen zijn aan de structuur van onze opvoeding, samenleving en cultuur. Ons begrip van onszelf en wie we zijn, is verbonden met de manier waarop we hebben geleerd om ons te verhouden tot de wereld om ons heen, met wat we denken dat van ons verwacht wordt, en met wat we ons wel en niet identificeren. Dit alles gebeurt vanuit ons web van gespreksvoering, onze onontkoombare kaders. Onze persoonlijke identiteit is hier ook op gebouwd, omdat het de visuele en esthetische weergave is van wie we zijn.

Persoonlijke identiteit en stijlontwikkeling

Het volgen van waar we staan ​​in relatie tot onze kaders is een belangrijk onderdeel van het uiten van onze identiteit. Gezien labels zoals gender, ervaren we een verschuiving naar een toestand waarin er geen goede of foute manieren zijn om jezelf uit te drukken door middel van wat je draagt. Omnishirt.nl zorgt ervoor dat jouw kleding wordt bedrukt of je kan er voor kiezen om jouw shirt ontwerpen.

Gerelateerde artikelen

Dames kleding van Sissy-Boy

Heren parka winterjassen

Frans merk BIO UV