Winkelverkenner

Salaris voor werknemers

De belangrijkste arbeidsvoorwaarde voor veel werknemers is toch wel het salaris. Er zijn daarom ook eisen aan de betaling verbonden. Wat het precieze salaris moet voor werknemers, is een vraag waar veel ondernemers mee worstelen. Werknemers hebben recht op het minimumloon, maar wat is dit precies? Daarnaast is het belangrijk dat werknemers urenregistratie bijhouden. Als een werkgever je te weinig uitbetaalt, dan kan hij een boete krijgen van de Inspectie SZW. In dit artikel ga ik je meer vertellen over jouw salaris en salarisstrook.

Het minimumloon geldt voor werknemers vanaf 22 jaar. In 2019 wordt dat 21 jaar. Ben je jonger dan 22 jaar, dan stijgt je loon mee om te voorkomen dat leeftijd een rol kan spelen bij het aannemen van mensen. Voor jongeren van 13 en 14 jaar bestaat geen wettelijk minimumloon. Werkgevers bespreken meestal samen met deze jongere af hoe hoog het loon is. Het minimumloon is wettelijk bepaald en een werkgever mag niet minder dan het minimumloon en minimumvakantiebijslag uitbetalen. Het minimumloon geldt voor: vast en persoonlijk personeel, oproepkrachten, uitzendkrachten, buitenlands personeel en flexwerkers met een opdrachtovereenkomst.

Daarnaast is het salaris afhankelijk van het beroep, de leeftijd en de werkervaring van een werknemer. Vaak is het mogelijk om met je werkgever te onderhandelen zodat jullie beide tot een besluit komen waar jullie beide blij mee zijn. Het loon wordt achteraf betaald. Wanneer je een bepaalde periode hebt gewerkt, wordt je uitbetaald. De meeste werknemers worden elke maand uitbetaald, maar je kan ook wekelijks of 4-wekelijks worden uitbetaald. De termijn wordt bespreken met de werkgever en spreek je vervolgens schriftelijk af in het arbeidscontract. Het salaris wordt vervolgens contant of per bank uitbetaald. Dit gebeurt meestal via de bank. Als het om nettominimumloon gaat wordt het altijd via de bank uitbetaald. Als werknemer heb je recht op een loonstrook. Deze kan je persoonlijk schriftelijk of digitaal ontvangen.

Website bezoeken